15.05.2021

Zarząd

Właściciel:
Ulikowski Edmund

Dyrektor Techniczny:
Różycki Adam

tel. +48 (52) 3321583
fax. +48(52)3315479
energoremont@energoremont-swiecie.pl

Galeria

Pozostałe konstrukcje stalowe - produkcja


KONSTRUKCJE DŹWIGOWE - produkcja:

Nasza firma dostarcza od wielu lat specjalistyczne konstrukcje stalowe dla przemysłu okrętowego m.in. wysięgniki dźwigów portowych, gdzie nasz zakres prac przedstawia się następująco:

- prefabrykacje, spawanie i montaże próbne na hali konstrukcji do wagi 60T,

- obróbka mechaniczna gniazd łożyskowych i płaszczyzn wysięgników/konstrukcji,

- śrutowanie i czyszczenie konstrukcji do SA 2,5 zgodnie z normą ISO8501-1,

- malowanie zestawami farb poliuretanowo-epoksydowych przy zachowaniu najsurowszych wymogów obowiązujących w przemyśle okrętowym,

- wykonujemy zgodnie z wymogami towarzystw certyfikujących takich jak DNV, LLOYD, ABS, UDT.

POZOSTAŁE KONSTRUKCJE STALOWE – produkcja:

ENERGOREMONT Świecie przy użyciu własnego parku maszynowego potrafi wykonać konstrukcje stalowe o różnym stopniu trudności wraz z kompleksowym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Wykonujemy m.in.:

- kontenery dla przemysłu okrętowego,

- konstrukcje stalowe różnego przeznaczenia malowane lub cynkowane, jak np. podesty obsługowe, konstrukcje nośne pod urządzenia i inne.

Zakres prac może obejmować wykonanie projektu konstrukcji od podstaw pod indywidualne potrzeby klienta, jak również wykonawstwo według dostarczonej dokumentacji technicznej.

 

TOP