23.09.2021

Management

Ulikowski Edmund - Owner
Różycki Adam - Technical Director

tel. +48 (52) 33 21 583

fax. +48 (52) 33 15 479

energoremont@energoremont-swiecie.pl

Oferta

Energy

Energy

Energy

Paper industry

Paper industry

Paper industry

Vessels

Vessels

Vessels

Steel structures

Steel structures

Steel structures


Firma jest zakładem produkcyjno – remontowo – montażowym i specjalizuje się w produkcji oraz remontach:

  • zbiorników różnych typów (ciśnieniowe, bezciśnieniowe, wieże magazynowe, itp.),
  • instalacji przemysłowych ze stali węglowej i kwasoodpornej, pracach remontowych i modernizacyjnych rurociągów,
  • kotłów parowych, wodnych, węglowych oraz przeprowadzania ich modernizacji,
  • konstrukcje stalowe różnego typu (stale KO, węglowe, malowane, cynkowane), począwszy od pomostów obsługowych, kończąc na wielkogabarytowych dźwigach portowych,
  • montaże mechaniczne, remonty oraz modernizacje urządzeń dla przemysłu celulozowo - papierniczego i chemicznego,
  • projektowanie urządzeń i instalacji ciśnieniowych, łącznie z pełnymi odbiorami dla UDT.

 

TOP