Polityką Firmy Energoremont Spółka Jawna Edmund i Halina Ulikowscy jest dostarczanie klientom wyrobów oraz usług najwyższej jakości, co gwarantuje stabilność i wysoką pozycję firmy na rynku.


Polityka jakości jest realizowana po przez następujące cele: 

1. Dążenie do wzrostu zadowolenia klientów z jakości oferowanych produktów i usług
2. Identyfikacja potrzeb klientów i dostarczanie im produktów na najwyższym poziomie
3. Aktywne uczestnictwo wszystkich pracowników w planowaniu i osiąganiu celów jakościowych
4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników
5. Współpraca z kwalifikowanymi dostawcami w zakresie stałego podnoszenia jakości dostarczanych produktów
6. Ciągły rozwój i doskonalenie zarządzania procesami w zakresie systemu zarządzania jakością
Dążenie do ciągłej poprawy jakości świadczonych usług poprzez sumienne przestrzeganie wyżej wymienionych postanowień jest obowiązkiem każdego pracownika Firmy Energoremont
Zarząd Firmy Energoremont bierze aktywny udział w realizacji ustalonych celów, przy w pełni świadomym zobowiązaniu do zapewnienia odpowiednich warunków pracy swoim pracownikom
Nasza Polityka Jakości stanowi deklarację Kierownictwa do wprowadzania zmian, we wszystkich dziedzinach działalności, zmierzających do doskonalenia systemu organizacyjnego oraz jakości oferowanych wyrobów.
Każdy pracownik Firmy Energoremont odpowiada za rozwój jakości wytwarzanych produktów i usług oraz zna i respektuje założenia niniejszej polityki.