Certyfikaty

Nasza firma posiada szeroki wachlarz uprawnień nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) z sektora produkcji przemysłowej na:

  • wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych dla materiałów trujących, żrących oraz ciekłych i zapalnych
  • napraw oraz modernizacji kotłów parowych
  • wytwarzania rurociągów pary i technologicznych
  • wytwarzania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

Dysponujemy również uprawnieniami na:

  • procesy spawalnicze oraz nadzór nad nimi wykonywane są zgodnie z AD 2000 MERKBLATT HP 0, DIN EN ISO 3834-2
  • dla konstrukcji stalowych wykonanych ze stali do klasy EXC3 oraz procesu spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg normy EN 1090-2

Ponadto firma dysponuje certyfikatem SCC**2017/60/ ISO45001 systemu
bezpieczeństwa i higieny pracy.