energetyka

Instalacje rurociągowe

Serwis papiernictwo

Zbiorniki

zbiorniki przemysłowe

Remonty urz. energetycznych

zbiorniki przemysłowe

Remonty urządzeń

konstrukcje

Konstrukcje stalowe

konstrukcje

Oferta


Firma jest zakładem produkcyjno – remontowo – montażowym i specjalizuje się w produkcji oraz remontach:

  • zbiorników różnych typów (ciśnieniowe, bezciśnieniowe, wieże magazynowe, itp.),
  • instalacji przemysłowych ze stali węglowej i kwasoodpornej, pracach remontowych i modernizacyjnych rurociągów,
  • kotłów parowych, wodnych, węglowych oraz przeprowadzania ich modernizacji,
  • konstrukcje stalowe różnego typu (stale KO, węglowe, malowane, cynkowane), począwszy od pomostów obsługowych, kończąc na wielkogabarytowych dźwigach portowych,
  • montaże mechaniczne, remonty oraz modernizacje urządzeń dla przemysłu celulozowo – papierniczego i chemicznego,
  • projektowanie urządzeń i instalacji ciśnieniowych, łącznie z pełnymi odbiorami dla UDT.