konstrukcje

Instalacje rurociągowe

Serwis papiernictwo

Zbiorniki

zbiorniki przemysłowe

Remonty urz. energetycznych

zbiorniki przemysłowe

Remonty urządzeń

Konstrukcje stalowe

konstrukcje
konstrukcje

Nasza firma dostarcza także od wielu lat specjalistyczne konstrukcje stalowe dla przemysłu okrętowego m.in. wysięgniki dźwigów portowych, gdzie zakres Naszych prac obejmuje:

  • prefabrykacje, spawanie i montaże próbne konstrukcji do wagi 60t,
  • obróbkę mechaniczną gniazd łożyskowych i płaszczyzn wysięgników oraz konstrukcji,
  • śrutowanie i czyszczenie konstrukcji do SA 2,5 zgodnie z normą ISO8501-1,
  • malowanie zestawami farb poliuretanowo-epoksydowych przy zachowaniu najsurowszych wymogów obowiązujących w przemyśle  okrętowym.

Prace te wykonujemy zgodnie z wymogami towarzystw certyfikujących takich jak DNV, LLOYD, ABS oraz UDT. Przy użyciu własnego parku maszynowego potrafimy wykonać konstrukcje stalowe o różnym stopniu trudności wraz z kompleksowym zabezpieczeniem
antykorozyjnym. Wykonujemy m.in.:

  • kontenery dla przemysłu okrętowego,
  • konstrukcje stalowe malowane lub cynkowane takie jak podesty obsługowe, konstrukcje nośne pod urządzenia.