Przemysł odgrywa jedną z najistotniejszych ról w gospodarce wielu państw na całym świecie. Bez tej branży trudno wyobrazić sobie tak szybki postęp technologiczny, z jakim mamy obecnie do czynienia. Aby poszczególne gałęzie przemysłu dalej mogły się rozwijać, niezbędne jest korzystanie z odpowiednich urządzeń, instalacji i maszyn. Ich wykonanie, montaż, a nawet modernizację oferuje firma Energoremont ze Świecia. Jej pracownicy specjalizują się w takich obszarach jak energetyka czy papiernictwo.

Usługi w zakresie branży energetycznej

Jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu jest energetyka. W tym zakresie firma Energoremont zajmuje się między innymi produkcją elementów ciśnieniowych kotłów. Tymi mogą być podgrzewacze wody i pary, a także komory ekranowe. Oprócz tego jej pracownicy wykonują prace montażowe i modernizacyjne dotyczące nowych kotłów wodnych i parowych, a także używanych. Do pozostałych usług w tym obszarze zaliczamy:

  • remonty i naprawy pozostałych urządzeń w kotłowni (np. młyny, podajniki paliwa, wentylatory czy podgrzewacze powietrza),
  • przeglądy i remonty armatury,
  • instalacje wodno-parowe i technologiczne z różnych gatunków stali.

Pracownicy firmy Energoremont ze Świecia mają też bogate doświadczenie przy pracach związanych z budową i przemianą kotłów węglowych typu OP. Można je zamienić na kotły zasilane biomasą, czyli tzw. kotły BFB.

Usługi dla przemysłu papierniczego – co oferuje Energoremont?

Kolejnym obszarem działania firmy Energoremont jest przemysł papierniczy. W tym zakresie usługi można podzielić na te dotyczące maszyn papierniczych, celulozownie, wydziały regeneracji i wydziały produkcji drewna. Te pierwsze związane są przede wszystkim z przeglądami maszyn procesowych oraz ich naprawą. Zwykle do nich zaliczają się sortowniki, wymienniki ciepła, pompy, głowice parowe, a także mieszadła. Ponadto wspomniana firma naprawa też wały kardana. Oprócz tego podejmuje się ona wykonania procesowych instalacji oraz pary i kondensatu ze stali węglowych i kwasoodpornej. W tym obszarze usługi dotyczą też montażu i demontażu urządzeń papierniczych.

W ramach celulozownia firma Energoremont świadczy usługi naprawy warników, impregnatorów, zbiorników procesu oraz podajników mieszadła, a do tego wykonuje przeglądy armatury technologicznej. W zakresie wydziałów regeneracji pracownicy firmy Energoremont podejmują się takich zadań jak:

  • remonty kotłów sodowych,
  • remonty urządzeń procesowych,
  • produkcja i remont instalacji procesowych,
  • przeglądy armatury technologicznej.

Z kolei usługi dotyczące wydziału produkcji drewna obejmują takie czynności jak naprawy przenośników (płytowych, ślimakowych, łańcuchowych, taśmowych), a także przeglądy i remonty rębaków, bębnów korujących i rozdrabniaczy kory.