16.06.2021

Zarząd

Właściciel:
Ulikowski Edmund

Dyrektor Techniczny:
Różycki Adam

tel. +48 (52) 3321583
fax. +48(52)3315479
energoremont@energoremont-swiecie.pl

Galeria

Papiernictwo i oczyszczalnie ścieków


Firma ENERGOREOMT Świecie oferuje szeroki wachlarz usług dla przemysłu papierniczego
z którym powiązana jest od początku swojego istnienia. Od wielu lat bierzemy czynny
udział w pracach remontowych dla zakładów MONDI Świecie S.A. oraz International Paper
Kwidzyn S.A. głównie na wydziałach EC, Maszyn Papierniczych, Regeneracji, Celulozowni oraz
Biologicznej Oczyszczalni Ścieków. Specjalizujemy się między innymi w:

Maszyny Papiernicze:
- przeglądy i naprawy urządzeń procesowych (sortowniki, pompy, wymienniki ciepła,
mieszadła, głowice parowe, itp.) oraz wałów kardana,
- wykonawstwo instalacji procesowych, pary i kondensatu ze stali kwasoodpornej i węglowej,
- montaże i demontaże urządzeń dla papiernictwa

Celulozownie:
- remonty urządzeń (warniki, impregnatory, podajniki, mieszadła, zbiorniki procesu),
- wykonawstwo i remonty instalacji procesowych ze stali kwasoodpornej i węglowej,
- przeglądy i remonty armatury technologicznej,

Wydziały Regeneracji:
- remonty kotłów sodowych (części ciśnieniowej oraz urządzeń towarzyszących),
- remonty urządzeń procesowych (rozprężacze ługu, podajniki, mieszadła, zbiorniki, itp.),
- wykonawstwo i remonty instalacji procesowych ze stali kwasoodpornej i węglowej,
- przeglądy i remonty armatury technologicznej,

Wydziały Produkcji Drewna:
- remonty przenośników różnego typu (płytowe, łańcuchowe, ślimakowe, taśmowe, itp.),
- remonty i przeglądy urządzeń takich jak: rębaki, bębny korujące, rozdrabniacze kory,

Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków:
- remonty i przeglądy osadników Dora,
- remonty układów napowietrzania (Floobed),
- wykonawstwo instalacji rurociągowych towarzyszących dla oczyszczalni ścieków,

Jedną z największych inwestycji realizowanych w ostatnich latach (2008-2009) była budowa
nowej maszyny papierniczej nr7 dla MONDI Świecie S.A., gdzie byliśmy głównym wykonawcą
instalacji rurociągowych ze stali kwasoodpornej i węglowej (łącznie ponad 40km instalacji)
dla nowej maszyny papierniczej MP7 MONDI Świecie S.A. W zakres prac wchodził również
montaż urządzeń procesowych takich jak m.in. pompy próżniowe, sortowniki, filtry, centrale
wentylacyjne, urządzeniach chemikaliów.

 

TOP