23.09.2021

Zarząd

Właściciel:
Ulikowski Edmund

Dyrektor Techniczny:
Różycki Adam

tel. +48 (52) 3321583
fax. +48(52)3315479
energoremont@energoremont-swiecie.pl

Oferta

Energetyka

Energetyka

Energetyka

Papiernictwo

Papiernictwo i oczyszczalnie ścieków

Papiernictwo

Zbiorniki

Zbiorniki - produkcja

Zbiorniki

Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe

Konstrukcje


Firma jest zakładem produkcyjno – remontowo – montażowym i specjalizuje się w produkcji oraz remontach:

  • zbiorników różnych typów (ciśnieniowe, bezciśnieniowe, wieże magazynowe, itp.),
  • instalacji przemysłowych ze stali węglowej i kwasoodpornej, pracach remontowych i modernizacyjnych rurociągów,
  • kotłów parowych, wodnych, węglowych oraz przeprowadzania ich modernizacji,
  • konstrukcje stalowe różnego typu (stale KO, węglowe, malowane, cynkowane), począwszy od pomostów obsługowych, kończąc na wielkogabarytowych dźwigach portowych,
  • montaże mechaniczne, remonty oraz modernizacje urządzeń dla przemysłu celulozowo - papierniczego i chemicznego,
  • projektowanie urządzeń i instalacji ciśnieniowych, łącznie z pełnymi odbiorami dla UDT.

 

TOP