Polityka BZS

Polityka BHP i ochrony środowiska spółki ENERGOREMONT   Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy poprzez ochronę życia i zdrowia pracowników, dbałość o bezpieczeństwo na wszystkich stanowiskach, zapobieganie stratom materialnym oraz troskę...

POLITYKA JAKOŚCI

Polityką Firmy Energoremont Spółka Jawna Edmund i Halina Ulikowscy jest dostarczanie klientom wyrobów oraz usług najwyższej jakości, co gwarantuje stabilność i wysoką pozycję firmy na rynku. Polityka jakości jest realizowana po przez następujące cele:  1. Dążenie do...

RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ochrona danych osobowych stanowi dla nas znak jakości uwzględniający potrzeby klienta. Ochrona Państwa danych osobowych oraz przestrzeganie Państwa praw dóbr osobistych jest dla nas istotne. Na podstawie niniejszego...